ბუღალტრული მომსახურება

ბუღალტრული კომპანია ალვი (ALVI)  გთავაზობთ ბუღალტრული მომსახურების მთელ სპექტრს ნებისმიერი სფეროს ბიზნესის წარმომადგენლებს.

 ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, პროფესიონალი, გამოცდილი ბუღალტრები.  გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას,  ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებას პროფესიონალურად, კვალიფიციურად და გამართულად.. 


ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ ბუღალტრულ მომსახურებას:
  • პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავება;
  • საწყისი ბუღალტერიის შექმნა, აღრიცხვა, დამუშავება, შემდგომი მომსახურება;
  • ბუღალტერიის საბუღალტრო პროგრამებში აწყობა;
  • ყოველთვიური დეკლარაციების გაგზავნა;
  • საბუღალტრო საქმიანობის წარმოება;
  • ყოველთვიური დეკლარაციების დამუშავება, წარდგენა;
  • წლიური დეკლარაციების დამუშავება, მომზადება, გაგზავნა;
  • ძველი ბუღალტერიის აღდგენა, სისტემატიზაცია.

თანამშრომლობის პირობებს და ფორმას დავგეგმავთ ინდივიდუალურად და ურთიერთ შეთანხმებით, თქვენი მოთხოვნების გათვალისწინებით.

თუ თქვენ გაქვთ კომპანია, ორგანიზაცია, გაქვთ შპს ან ხართ ინდ.მეწარმე და გჭირდებათ ბუღალტრული მომსახურება, დაგვიკავშირდით.

 

Copyright © ბუღალტრული კომპანია ალვი