ბუღალტრული მომსახურება შპს ”ალვი”

ბუღალტრული კომპანია ალვი (ALVI) გთავაზობთ ბუღალტრული მომსახურების მთელ სპექტრს ნებისმიერი სფეროს ბიზნესის წარმომადგენლებს, ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, პროფესიონალი, გამოცდილი ბუღალტრები.  გთავაზობთ საბუღალტრო მოსახურებას, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებას პროფესიონალურად, კვალიფიციურად და გამართულად. 

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ ბუღალტრული მომსახურებას:

  • საწყისი ბუღალტერიის შექმნა, აღრიცხვა, დამუშავება, შემდგომი მომსახურება;
  • პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავება;
  • ყოველთვიური დეკლარაციების გაგზავნა;
  • ბუღალტერიის საბუღალტრო პროგრამებში აწყობა;
  • საბუღალტრო საქმიანობის წარმოება;
  • ყოველთვიური დეკლარაციების დამუშავება, წარდგენა;
  • წლიური დეკლარაციების დამუშავება, მომზადება, გაგზავნა;
  • ძველი ბუღალტერიის აღდგენა, სისტემატიზაცია.

გთავაზობთ ერთად განვავითაროთ ჩვენი კომპანიები, ორგანიზაცია, ბიზნესი.
დაგვიკავშირდით, თანამშრომლობის პირობებს და ფორმას დავგეგმავთ ინდივიდუალურად და ურთიერთ შეთანხმებით, თქვენი მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

Copyright © ბუღალტრული კომპანია ალვი